رسانه‌های رسمی نمایشگاه

ماهنامه کشاورزی، اطلاع‌رسانی پژوهشی و آموزشیِ اقتصاد‌سبز، همکار رسانه‌ای انحصاری نمایشگاه بین‌المللی MeatEx، جهت انتشار اخبار رسمی نمایشگاه در ایران است. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت رسمی این ماهنامه مراجعه نمائید:

www.eghtesadsabz.com

مجله تخصصی صنعت گوشت در انگلستان MEATing POINT ، همکار رسانه‌ای انحصاری نمایشگاه بین‌المللی MeatEx، جهت انتشار اخبار رسمی نمایشگاه درکشور انگلستان است. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت رسمی این مجله مراجعه نمائید:

www.meatingpoint-mag.com

مجله تخصصی صنعت گوشت fleischwirtschaft، بزرگترین و معتبرترین مجله صنعت گوشت جهان به عنوان همکار رسانه‌ای انحصاری نمایشگاه بین‌المللی MeatEx، جهت انتشار اخبار رسمی نمایشگاه در کشورآلمان است. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت رسمی این مجله مراجعه نمائید:

www.english.fleischwirtschaft.de

نشریه اقتصاد و نمایشگاه، همکار رسانه‌ای نمایشگاه بین‌المللی MeatEx، جهت انتشار روزنامه نمایشگاه در زمان برگزاری آن است. جهت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی این نشریه مراجعه نمائید:

www.ecobition.ir

ماهنامه تخصصی هنر بسته بندی همکار رسانه ای نمایشگاه بین‎المللی MeatEx در بخش صنعت بسته بندی است. جهت اطلاعات بیشتر به وب‎سایت رسمی این ماهنامه مراجعه نمائید:

www.packagingart.ir

شبکه خبری صنایع غذایی، FOODNA،  همکار رسانه ای نمایشگاه بین‎المللی MeatEx جهت انتشار اخبار رسمی نمایشگاه است. جهت اطلاعات بیشتر به وب‎سایت رسمی این شبکه خبری مراجعه نمائید:

www.foodna.ir