جدول زمانبندی

عنوان رویداد

تاریخ

ساعت

آغاز ثبت نام سومین دوره نمایشگاه

۹۸/۰۱/۲۷

____

سمینار مطبوعاتی سومین دوره نمایشگاه  MeatEx

۹۸/۰۲/۱۰

۱۰:۰۰

آخرین مهلت جهت ارائه مستندات ارزی یا ریالی(کالاهای ایرانی خارجی(

۹۸/۰۶/۱۵

____

آخرین مهلت اعلام غرفه های خودساز

۹۸/۰۶/۱۵

____

آغاز جانمایی غرفه گذاران

۹۸/۰۷/۰۱

____

آخرین مهلت جهت تبلیغات در کتاب نمایشگاه

۹۸/۰۷/۱۵

____

اعلام برنامه‌های جانبی نمایشگاه

۹۸/۰۷/۲۸

____

آغاز ثبت نام آنلاین بازدیدکنندگان

۹۸/۰۷/۳۰

۸:۳۰

آغاز ثبت‌نام جهت حضور در برنامه‌های جانبی

۹۸/۰۸/۰۱

۸:۳۰

آغاز ثبت‌نام آنلاین بازدیدکنندگان برای استفاده از برنام همتایابی تجاری

۹۸/۰۸/۰۵

۸:۳۰

‎‎آغاز تائید نقشه غرفه های خودساز

۹۸/۰۸/۱۴

۸:۳۰

تحویل کارت‌های شناسایی، پارکینگ و دعوت غرفه گذاران

۹۸/۰۸/۱۸

۱۶:۳۰-۸:۳۰

پایان تائید نقشه غرفه های خودساز

۹۸/۰۸/۱۸

۱۵:۰۰

پایان ثبت‌نام آنلاین بازدیدکنندگان از نمایشگاه

۹۸/۰۸/۲۱

۱۶:۳۰

ارسال کارت دعوت بازدیدکنندگان ثبت نام شده

۹۸/۰۸/۲۳

____

تحویل غرفه به متقاضیان غرفه‌های خودساز

۹۸/۰۸/۲۵

۰۸:۳۰

انتقال کالاهای سنگین و حجیم به داخل سالن‌ها

۹۸/۰۸/۲۶

____

پایان ثبت نام جهت حضور در برنامه های جانبی

۹۸/۰۸/۲۷

____

تحویل غرفه به متقاضیان غرفه های پیش ساخته

۹۸/۰۸/۲۷

۸:۳۰

تکمیل غرفه سازی خودساز

۹۸/۰۸/۲۷

۲۰:۰۰

پلمب سالن‌ها

۹۸/۰۸/۲۷

۲۱:۰۰

مراسم افتتاحیه نمایشگاه

۹۸/۰۸/۲۸

۱۱:۰۰-۱۰:۰۰

روزهای بازدید از نمایشگاه

۹۸/۰۸/۲۸
۹۸/۰۹/۰۱

۱۷:۰۰- ۹:۰۰

تسویه حساب کامل غرفه‌ گذاران و تحویل فاکتور رسمی اجاره غرفه

۹۸/۰۸/۳۰

۱۵:۰۰

آغاز پیش ثبت نام چهارمین دوره

۹۸/۰۹/۰۱

۹:۰۰

پایان رسمی نمایشگاه

۹۸/۰۹/۰۱

۱۶:۰۰

جمع‌آوری و خروج کالا و تخلیه سالن‌ها

۹۸/۰۹/۰۲

۱۶:۰۰- ۸:۰۰

گزارش نهایی دومین دوره نمایشگاه

۹۸/۰۹/۲۵

____

اعلام نتایج نظرسنجی از غرفه‌گذاران و بازدیدکنندگان

۹۸/۰۹/۲۵

____

آغاز ثبت‌نام غرفه‌گذاری در چهارمین دوره نمایشگاه 

۹۸/۱۲/۰۱

____