جدول زمانبندی

عنوان رویداد

تاریخ

ساعت

سمینار بررسی اهداف سومین دوره نمایشگاه MeatEx 2018 

۱۳۹۶/۱۱/۱۱

____

آغاز ثبت نام سومین دوره نمایشگاه

۱۳۹۶/۱۱/۱۸

____

دریافت کد کاربری و رمز عبور جهت تکمیل پنل کاربری

____

____

آخرین مهلت جهت ارائه مستندات(کالاهای داخلی - خارجی)

____

____

آخرین مهلت جهت اعلام خودساز بودن

____

____

آغاز جانمایی غرفه گذاران

____

____

آخرین مهلت جهت تبلیغات در کتاب نمایشگاه

____

____

اعلام برنامه‌های جانبی نمایشگاه

____

____

آغاز ثبت‌نام جهت حضور در برنامه‌های جانبی

____

____

آغاز ثبت نام آنلاین بازدیدکنندگان

____

____

آغاز ثبت نام برنامه های همتایابی تجاری

____

____

‎شروع تائید نقشه های غرفه های خودساز

____

____

آخرین مهلت تائید نقشه های غرفه های خودساز

____

____

تحویل کارت‌های شناسایی، پارکینگ و دعوت

____

____

پایان ثبت‌نام بازدیدکنندگان

____

____

ارسال کارت دعوت بازدیدکنندگان ثبت نام شده از طریق وبسایت

____

____

تحویل غرفه به متقاضیان غرفه‌های خودساز

____

____

انتقال کالاهای سنگین و حجیم به داخل سالن‌ها

____

____

پایان ثبت‌نام برنامه های همتایابی تجاری

____

____

پایان ثبت نام جهت حضور در برنامه های جانبی

____

____

آخرین مهلت تکمیل غرفه‌سازی خودساز

____

____

تحویل غرفه به متقاضیان غرفه های پیش ساخته

____

____

پلمب سالن‌ها

____

____

مراسم افتتاحیه نمایشگاه

____

____ 

روزهای بازدید از نمایشگاه

____

 ____ 

تسویه حساب کامل غرفه‌های ارزی و ریالی

____

____

پایان رسمی نمایشگاه

____

____

جمع‌آوری و خروج کالا و تخلیه سالن‌ها

____

____

گزارش نهایی دومین دوره نمایشگاه

____

____

اعلام نتایج نظرسنجی از غرفه‌گذاران و بازدیدکنندگان

____

____

آغاز ثبت‌نام غرفه‌گذاری در چهارومین دوره نمایشگاه MeatEx

____

____

دانلود جدول زمانبندی