غرفه‌سازی

سه مدل غرفه‌سازی ویژه با امکانات متفاوت طراحی شده است. جهت اطلاع از این غرفه‌ها، امکانات ارائه شده و هزینه هر کدام از آن‌ها به لینک زیر مراجعه نمائید.

دانلود مشخصات و هزینه های غرفه سازی پیش ساخته ویژه

در صورت نیاز به خدمات غرفه‌سازی قسمت مربوطه در فرم ثبت‌نام را علامت بزنید.

طراحی و اجرای این غرفه‌ها و همچنین مابقی خدمات طراحی و اجرا غرفه‌های ماژولار و خودساز توسط شرکت تاپ مسه بآو (Top Messebau) از آلمان و شرکت پارسان از ایران انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشخصات زیر تماس حاصل نمائید:

دفتر ایران: شرکت پارسان                                      دفتر آلمان:  Top Messebau 

ایمیل: bagheri@parsan.me                                      ایمیل: nd@topmessebau.de

شماره تلفن: ۶۶۵۵۳۸۲۸ ۲۱ ۹۸+                                شماره تلفن: ۱۶ ۷۸۳۹ ۲۴۰۳ ۴۹+

وب‌سایت: www.stand.parsan.me                          وبسایت: www.topmessebau.de

                                                                   

 

اجاره سایر تجهیزات مورد نیاز در غرفه‌ها از طریق این وب‌سایت برای غرفه‌گذاران محترم امکان‌پذیر است. لیست تجهیزات قابل ارائه در غرفه‌ها از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ در اینجا گذاشته خواهد شد.

 

COUNTDOWN: روز ساعت دقیقه ثانیه