اخبار

جهت اطلاع و آگاهی از آخرین اخبار مرتبط با نمایشگاه، گزارشات مربوط به نمایشگاه، دیدن عکس و فیلم از سمینارها و غرفه های مرتبط با نمایشگاه و همچنین خواندن مصاحبه‌ها به بخش‌های مربوطه در منوی سمت راست مراجعه نمائید.