رسانه‌های رسمی نمایشگاه

ماهنامه کشاورزی، اطلاع‌رسانی پژوهشی و آموزشیِ اقتصاد‌سبز، همکار رسانه‌ای انحصاری نمایشگاه بین‌المللی MeatEx، جهت انتشار اخبار رسمی نمایشگاه در ایران است. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت رسمی این ماهنامه مراجعه نمائید:

www.eghtesadsabz.com

مجله تخصصی صنعت گوشت در انگلستان MEATing POINT ، همکار رسانه‌ای انحصاری نمایشگاه بین‌المللی MeatEx، جهت انتشار اخبار رسمی نمایشگاه درکشور انگلستان است. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت رسمی این مجله مراجعه نمائید:

www.meatingpoint-mag.com

نشریه اقتصاد و نمایشگاه، همکار رسانه‌ای نمایشگاه بین‌المللی MeatEx، جهت انتشار روزنامه نمایشگاه در زمان برگزاری آن است. جهت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی این نشریه مراجعه نمائید:

www.ecobition.ir

ماهنامه تخصصی هنر بسته بندی همکار رسانه ای نمایشگاه بین‎المللی MeatEx در بخش صنعت بسته بندی است. جهت اطلاعات بیشتر به وب‎سایت رسمی این ماهنامه مراجعه نمائید:

www.packagingart.ir

شبکه خبری صنایع غذایی، FOODNA،  همکار رسانه ای نمایشگاه بین‎المللی MeatEx جهت انتشار اخبار رسمی نمایشگاه است. جهت اطلاعات بیشتر به وب‎سایت رسمی این شبکه خبری مراجعه نمائید:

www.foodna.ir