خدمات

کلیه خدمات مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز غرفه‌گذاران و بازدیدکنندگان توسط شرکت‌های زیرگروه هولدینگ تجارت فراسو و یا همکاران تجاری این هولدینگ به متقاضیان ارائه می‌گردد. جهت مشاهده و استفاده از این خدمات به قسمت مربوطه در منوی سمت راست مراجعه نمائید.

در صورت تمایل به استفاده از خدمات ذکر شده، خواهشمند است قسمت مربوطه را در زمان ثبت‌نام آنلاین مشخص نمائید.