پروفایل نمایشگاه

عنوان کامل نمایشگاه: نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته (MeatEx)

 تاریخ برگزاری:  ۲۸ آبان الی  ۱ آذر ۱۳۹۸ 

ساعت بازدید: ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های تهران - ایران

سالن‌های تحت پوشش سالن های ۷-۲۷

 

اطلاعات آماری دوره دوم نمایشگاه:

فضای مفید                ۳ هزار و ۱۱۷ مترمربع

                              ( ۲۹۹۷ متر مربع داخل سالن و ۱۲۰متر مربع فضای باز)

تعداد غرفه گذاران      ۱۰۱ شرکت از ۱۵ کشور

تعداد بازدیدکنندگان   ۱۱ هزار بازدیدکننده ایرانی (تخمینی)

                           ۷۰۳ نفر از ۲۷ کشور

                                  

  

 

بازارهای تحت پوشش

جمعیت

جمعیت مسلمان

۱

ایران

۸۰   میلیون

۹۹%

۲

کشورهای خاورمیانه

۳۹۷ میلیون

۹۱.۲%

۳

کشور‌های CIS

۲۸۲ میلیون

۸۶%

۴

کشور‌های اروپای شرقی

۱۵۹ میلیون

۳۰%