محل برگزاری

نمایشگاه  MeatEx  ایران در مرکز نمایشگاه‌های تهران برگزار می‌شود. جهت آشنایی با مرکز نمایشگاه‌های تهران، نقشه سالن‌ها و راه‌های دسترسی به مرکز نمایشگاهی می‌توانید از لینک‌های زیر و یا منوی سمت راست استفاده نمائید:

مرکز نمایشگاهی تهران

نقشه سالن ها

راه‌های دسترسی