همتایابی تجاری

همتایابی تجاری چیست؟

برنامه همتایابی تجاری برنامه‌ای است که به بازدیدکنندگان این امکان را می‌دهد که با غرفه‌گذاران مدنظرشان قرار ملاقات ترتیب دهند. بازدیدکنندگان می‌توانند با جستجوی نام شرکت و یا گروه محصولات مدنظرشان، شرکت‌های مرتبط را یافته و برای آن‌ها درخواست ملاقات ارسال نمایند.

لازمه ایجاد چنین ارتباطی وجود حساب کاربری برای غرفه‌گذار و بازدیدکننده می باشد. بنابراین در ابتدا غرفه‌گذاران و بازدیدکنندگانی که علاقمند هستند در طی نمایشگاه قرار ملاقات های تجاری داشته باشند، میبایست در وب‌سایت نمایشگاه حساب کاربری ایجاد نمایند.

غرفه گذارانی که تمایل به استفاده از برنامه همتایابی تجاری را دارند می بایست بخش مربوطه را در حساب کاربری خود تکمیل نمایند. بازدیدکنندگان نیز می توانند پس از ورود به حساب کاربری خود با مراجعه به لیست غرفه گذاران، با کلیک بر روی نام شرکت‌های مورد نظر خود، درخواست قرارملاقات درطی روزهای نمایشگاه را برای آن‌ها ارسال نمایند.

فعال نبودن گزینه تنظیم قرار ملاقات پس از کلیک بر روی نام شرکت به مفهوم عدم تکمیل بخش همتایابی تجاری و یا عدم تمایل غرفه گذار به استفاده از برنامه همتایابی تجاری و تنظیم قرار ملاقاتهای از پیش تعیین شده می باشد.   

ثبت نام آنلاین بازدیدکنندگان

مشاهده لیست غرفه گذاران