قوانین و مقررات

برای سهولت و دسترسی آسان غرفه‌گذاران محترم، قوانین و مقرراتی که برای شرکت در نمایشگاه وضع گردیده در اینجا قرار داده شده است. لذا می‌توانید جهت دسترسی به قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا شرکت در نمایشگاه‌ روی یکی از باکس‌های زیر کلیک نمائید:

قوانین و مقررات گمرکی

قوانین حضور در نمایشگاه