برنامه های جانبی

ارائه برنامه‌های جانبی مختلف مانند سمینارها وکارگاه‌ها ی آموزشی، جلسات B2B و غیره... در راستای کمک به بهبود روابط و تصمیمات تجاری غرفه‌گذاران و بازدیدکنندگان همزمان با برگزاری نمایشگاه‌ها ارائه می‌گردند.

به همین منظور در نمایشگاه MeatEx نیز برنامه‌های جانبی مختلفی برگزار خواهد شد. جهت مشاهده لیست سمینارها و ثبت‌نام در آن‌ها به قسمت مربوطه در منوی سمت راست مراجعه نمائید.