شعبه دوم نمایشگاه MeatEx در کانادا شهر تورنتو

با کمال افتخار به اطلاع می رسانیم شعبه نمایشگاه MeatEx در شهر تورنتو / کشور کانادا به منظور تحت پوشش قراردادن بازار آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد. 

 

اطلاعات تکمیلی و تاریخ قطعی این نمایشگاه در وبسایت www.meatexcanada.com  و نیز در همین وبسایت متعاقباً اعلام میگردد.