نتایج نظرسنجی سومین دوره

نظرسنجی از بازدیدکنندگان سومین دوره 

نظرسنجی از غرفه گذاران سومین دوره 

 

کشورهای برتر غرفه‎ گذار سومین نمایشگاه MeatEx:

 • ایران
 • برزیل
 • آلمان
 • امارات

 

کشورهای برتر بازدیدکننده سومین نمایشگاه MeatEx:

 • ایران
 • عراق
 • افغانستان
 • قزاقستان
 • قطر
 • هند
 • رومانی
 • روسیه
 • لهستان
 • مغولستان
 • برزیل
 • آلمان
 • استرالیا