انجماد، انبارداری و حمل‌و ‌نقل

۱. سیستم‌ها و تجهیزات انجماد و خنک کننده‌ها

 • تونل‌ها و اتاق‌های سرد
 • یخچال‌های صنعتی و فروشگاهی
 • فریزرها
 • سردخانه‌ها
 • آب‌سرد‌کن‌ها
 • یخ‌سازها
 • تجهیزات انجماد سریع و عمیق
 • انواع سازه‌های مرتبط
 • سایر سیستم‌ها و تجهیزات

 

۲. سیستم‌های حمل و نقل و انبارداری

 • حمل و نقل داخلی
 • حمل و نقل بین‌المللی
 • سیستم‌های انبارداری
 • سایر خدمات