دروازه تجارت فراسو

۱. دفتر شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فرانکفورت در ایران

   آدرس وبسایت: www.iran-messefrankfurt.com

   آدرس ایمیل: info@iran-messefrankfurt.com

۲. نماینده انحصاری شرکت نمایشگاه‌های فرانکفورت در کشورهای عراق و آذربایجان

   آدرس وبسایت: www.iraq-messefrankfurt.com

   آدرس وبسایت: www.‎azerbaijan-messefrankfurt.com

۳. مجری نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته در تهران MeatEx  

  آدرس وبسایت: www.‎iranmeatex.com

   آدرس ایمیل: info@iranmeatex.com

۴. صاحب‌امتیاز مرکز نمایشگاه‌های آلمان در ایران German Exhibition Center

  آدرس وبسایت: www.germanexhibitioncenter.com 

   آدرس ایمیل: info@germanexhibitioncenter.com