محصولات (خام و فرآوری شده)

۱. انواع گوشت 

 • گوشت قرمز
 • گوشت پرندگان
 • غذاهای دریایی

 

۲. محصولات گوشتی فرآوری شده 

 • انواع کالباس و ژامبون
 • سوسیس‌ها
 • برگرها
 • ناگت‌ها
 • انواع گوشت دودی
 • انواع کنسرو
 • انواع غذای آماده

 

۳. محصولات ارگانیک 

 • گوشت قرمز
 • گوشت پرندگان
 • غذاهای دریایی
 • انواع کنسرو
 • انواع محصولات فرآوری شده