گزارش نهایی سومین دوره نمایشگاه MeatEx 2019

برای مشاهده گزارش نهایی سومین دور نمایشگاه در سال ۱۳۹۸-۲۰۱۹ به لینک زیر مراجعه نمائید: 

گزارش نهایی MeatEx 2019