تجهیزات فروش

۱. تجهیزات و وسایل مورد نیاز قصابی‌ها و فروشگاه‌های عرضه کننده محصولات پروتئینی

  • انواع ماشین‌آلات 
  • انواع تجهیزات برودتی، یخچال ها و سردخانه های فروشگاهی
  • انواع قفسه های فروشگاهی
  • پوشاک 
  • تبلیغات

 

۲. سیستم‌های توزین

  • تجهیزات اندازه‌گیری 
  • انواع ترازو صنعتی و فروشگاهی
  • انواع باسکول
  • سایر تجهیزات مرتبط