پوشش‌ها، نگهدارنده‌ها و ادویه‌ها

۱. انواع ادویه‌ها ، نگهدارنده‌ها و افزودنی‌های مجاز (طبیعی و شیمیایی) برای تولید محصولات خام یا فرآوری شده

۲. انواع پوشش‌ها 

  • انواع پوشش‌های مصنوعی جهت محصولات فراوری شده
  • انواع روده