اطلاعیه سومین دوره نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته

اطلاعیه

سومین دوره نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته

 

 

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته سومین دوره نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته  می بایست در روزهای ۲۱ الی ۲۴ آبان ماه سال جاری دربهای خودرا بر روی بازدیدکنندگان باز میکرد.

 ستاد برگزاری نمایشگاه مطابق استانداردهای نمایشگاه IFFA  فرانکفورت، ثبت نام جهت غرفه گذاری را از ۱۰ ماه قبـل از نمایشگاه آغار نـموده و تـا اردیبهشت ماه سال جاری ۱۸۳ شرکت ایرانی و بین المللی با متراژ حدودی ۷۶۰۰ مترمربع پیش ثبت نام اولیه را انجام داده اند. بـا خروج آمریکا از بـرجام،  غرفـه گذاران بین المللی بتدریج انصراف خود را از حضور در نمایشگاه اعلام نمودند به نحوی که در حال حاضر از ۴۲ شرکت ثبت نام کننده، تنها یک غرفه گذار از کشور لیتوانی باقیمانده است.

 با آغاز مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز و همچنین با توجه به آن که نمایشگاه MeatEx  تنها یک هفته پس از آغاز دوره دوم تحریم ها برگزار خواهد شد، شرکت های ایرانی ثبت نام کننده نیز یکی پس از دیگری انصراف خود را از حضور در نمایشگاه اعلام نموده اند. با آغاز جانمایی که پیش شرط آن تسویه حساب متراژ درخواستی توسط غرفه گذاران بود، این انصرافها به حداکثر خود رسید. حتی برخی از حامیان معنوی نمایشگاه نیز بدلیل وضعیت رکود حاکم بر اعضاء خود اعلام انصراف از حضور در نمایشگاه نموده اند. در حال حاضر تنها ۱۱ شرکت تسویه حساب خودرا انجام داده اند و آنها نیز با رصد نمایشگاه های برگزار شده در دوماه گذشته در محوطه دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از کاهش میزان استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه ها ابراز نگرانی نموده اند.

 در طول ۲ دوره گذشته، بدلیل حمایت تمامی اتحادیه ها و سازمانهای ذینفع  در صنعت گوشت و فرآورده های گوشتی و نیز استفاه از شبکه بازاریابی بین المللی شرکت نمایشگاه های فرانکفورت در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا، نمایشگاه MeatEx بعنوان یک نمایشگاه با کیفیت توانسته جای خود را در صنعت نمایشگاهی ایران و مجموعه نمایشگاه های صنعت گوشت در دنیا پیدا نماید. که این امر میتواند در آینده موجب تبدیل شدن نمایشگاه MeatEx به مهمترین نمایشگاه صنعت گوشت خاورمیانه گردد. برگزاری سـومین دوره نـمایشگاه با ابعاد کوچک و شامل ۱۱ شرکت غرفه گذار ایرانی، ۱ شرکت غرفه گذار بین المللی و ۵ غرفه گذار تهاتری با انجمن ها و نشریات لطماتی جدی به اعتبار این نمایشگاه وارد مینماید و موجب سلب اعتماد صنعت گوشت و صنایع وابسته به این نمایشگاه می گردد. همچنین بـاتوجه بـه حسـاسیت معقوله گـوشت و فـرآورده های گوشتی و اهمیت آن در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، بیم آن میرود که برگزاری کوچک  و بی کیفیت نمایشگاه MeatEx  شایعه کمبود گوشت در جامعه را القاء نماید که این خود می تواند موجب بروز مشکلات عدیده ای گردد.

 باتوجه به موارد ذکر شده و نیز کاهش بازدیدکنندگان نمایشگاه های اخیر که موجب میگردد میزان دستاوردهای نمایشگاه برای غرفه گذاران باقیمانده کاهش یابد، بدین وسیله اعلام می نماییم سومین دوره نمایشگاه MeatEx در تاریخ ۲۱ الی ۲۴ آبان سال جاری برگزار نخواهد شد و تاریخ جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.

 در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و مجدداً از اعتماد و همراهی تمامی انجمنها، اتحادیه ها، سازمانهای حامی، صاحبان صنعت گوشت و صنایع وابسته کشور و نیز اصحاب جراید و نشریات تخصصی مرتبط سپاسگزاری می نماییم.

  با امید به آنکه مشکلات حال حاضر و وضعیت حاکم بر صنایع کشور بهبود حاصل نماید.

  

   با تشکر

ستاد برگزاری نمایشگاه MeatEx